Οφέλη στα δίκτυα άρδευσης meletis February 12, 2021

Οφέλη στα δίκτυα άρδευσης

Το Max Magnetic αλλάζει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού προσφέροντας πολλά οφέλη στα  δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης.

Συγκεκριμένα η 100% φυσική επεξεργασία και μηδενική χρήση χημικών προσφέρει τα παρακάτω οφέλη στα δίκτυα άρδευσης :

  • Σημαντική μείωση της αγωγιμότητας του εδάφους έως και 95%.
  • Θεαματική ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών καθώς και της εμφάνισή τους (ζωντανό και πλούσιο χρώμα)
  • Η αύξηση καρποφορίας παράλληλα με την βελτίωση ποιότητας
  • Σημαντική μείωση εξόδων συντήρησης
  • Προοδευτική διάλυση των υφιστάμενων επικαθίσεων αλάτων και των συσσωματώσεών τους
  • Αύξηση της αντιδιαβρωτικής ικανότητας του νερού
  • Αύξηση της ρευστότητας και της διαλυτικής ικανότητας του νερού
  • Μείωση των συσσωματώσεων Νατρίου( Na) στο έδαφος άρδευσης
  • Επεξεργασία νερού χωρίς μείωση ροής, χωρίς αναλώσιμα φίλτρα και συντήρηση